Wybrane oznaczenie: jedzenie

Co i gdzie zjeść: Rosja, Mongolia, Chiny, Tajlandia, Nowa Zelandia…
What and where to eat: Russia, Mongolia, China, Thailand, New Zealand…